Vigtige dokumenter

Foreningens vedtægter

I Foreningen NORDENs Ungdom er vi ikke blege for at engagere os i vores samtid og vi mener, at det er vigtigt at værne om de unges fortsatte mulighed for at uddanne sig, lære af hinanden og rejse på tværs af landegrænserne. Men for at være i stand til at muliggøre dette, har man brug for et solidt fundament, og det er vores vedtægter der er fundamentet for vores organisation. Det er vores vedtægter der sætter rammerne for vores demokratiske strukturer og definerer vores formål.

Referater og forretningsorden

...