Landsstyrelsen

Landsstyrelsen er valgt på foreningens landsmøde og består som minimum af en formand, en næstformand, en kasserer og en repræsentant fra hver lokalafdeling. Landsstyrelsens møder er åbne for medlemmer, der kan få referat af landstyrelsesmøderne ved henvendelse til landsstyrelsen.


Formand
Steffen Bagger

Næstformand
Karl Johan Knust

Kasserer
Laust Sinding Amelung

Styrelsesmedlemmer
Rasmus Gregers Madsen
Ludvig Bramsen